Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

Khóa học nhằm cung cấp cho người học kiến thức, kĩ năng cần thiết chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 - 2019
Học sinh sẽ nắm được hệ thống kiến thức cơ bản. Có kĩ năng xử lí từng dạng câu hỏi và đề thi theo dạng đề thi minh họa năm 2019 do Bộ Giáo dục công bố.
Học sinh có những kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn Địa lí. Tự giác, có ý thức học tập.