Ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa học năm 2019

Khóa học hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018-2019 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản trong chương trình hóa học phổ thông lớp 12 và lớp 11.
Sau khóa học này các em sẽ nắm vững được những kiến thức lý thuyết cơ bản, một số dạng bài tập hóa học chủ đạo của chương trình Hóa học 12 và lớp 11. Khóa học cung cấp cho em những kiến thức nền tảng để phục vụ cho kì thi THPT Quốc Gia năm học 2018-2019.
Học sinh cần nắm được một số công thức và kiến thức cơ bản trong chương trình hóa học lớp 10 và lớp 11.