Ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020

Khóa học nhằm cung cấp kiến thức cho người học về phần văn bản, tiếng việt và tập làm văn. Cách giải quyết và xử lí dạng đề thi theo mẫu đề thi minh họa do Bộ cung cấp.
Học sinh sẽ nắm được hệ thống kiến thức cơ bản. Có kĩ năng xử lí từng dạng câu hỏi và đề thi theo dạng đề thi minh họa năm 2019 do Bộ Giáo dục công bố.
Để học khóa học này, học sinh cần có kiến thức nền tảng của chương trình phổ thông ở lớp 10, 11.