Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020

Khóa học ôn thi THPT Quốc gia môn sinh học năm 2020 gồm các chủ đề bám sát nội dung ôn thi THPTQG. Cấu trúc khóa học gồm 9 chủ đề và một số đề thi minh họa của các trường THPT trên cả nước .
Sau khi học xong khóa học này HS có thể nắm được các nội dung cơ bản trong kì thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy môn Sinh học.