Ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019

Khóa học hướng dân ôn thi, cung cấp nội dung, cũng như các câu hỏi trắc nghiệm chuẩn. Giúp học sinh có thể ôn luyện nhanh chóng, cấp tốc, đầy đủ để đạt kết quả cao trong kì thi vào lớp 10 môn Lịch sử.
Học sinh sau khi học sinh sẽ đạt điểm cao trong kì thi vào lớp 10, môn Lịch sử.
- Có kiến thức cơ bản về Lịch sử. - Học sinh tự giác học tập.