Toán lớp 6 (VINSCHOOL)

Khóa học trực tuyến cung cấp những nội dung kiến thức và các bài tập rèn luyện kĩ năng môn Toán cho học sinh lớp 6.
Nắm được các kiến thức cần thiết về tập hợp, các phép tính với số tự nhiên, dấu hiệu chia hết, bội và ước. Có kĩ năng thực hiện 5 phép tính; tìm được số chưa biết từ một biểu thức hoặc điều kiện cho trước; giải được bài tập về tính chất chia hết, số nguyên tố; biết cách áp dụng kiến thức về UC, BC, UCLN, BCNN vào giải các bài toán thực tế. Hiểu về tập số nguyên Z, về giá trị tuyệt đối, quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân số nguyên, nắm được tính chất của phép nhân và phép cộng số nguyên. Đồng thời có thể vận dụng các kiến thức trên để so sánh số nguyên, thực hiện phép tính và giải các bài toán về số đối hay giá trị tuyệt đối. Nắm vững các kiến thức trọng tâm về phân số và ứng dụng. Có kĩ năng rút gọn và so sánh phân số, tính giá trị biểu thức và giải toán đố. Đồng thời có thể áp dụng những quy tắc để giải một số bài toán trong thực tiễn. Hiểu khái niệm, nhớ tính chất và cách nhận biết điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm. Biết cách vẽ và đo độ dài đoạn thẳng. Hiểu khái niệm, nhớ tính chất và cách nhận biết góc và tia phân giác của góc. Biết cách vẽ và đo độ lớn của góc.
Đã nắm vững các kiến thức của môn Toán các lớp dưới để có nền tảng làm quen và tiếp thu kiến thức ở lớp 6. Có kĩ năng biến đổi, tính toán, suy luận và tư duy logic. Tự giác, có ý thức học tập.